EL SO

El so és la sensació produïda en el nostre òrgan auditiu per les vibracions dels cossos elàstics, propagades per un medi, que normalment sol ser l'aire.

La velocitat del so depèn del medi i la temperatura, però per l'aire i a una temperatura de 15ºC, el so viatja a 340 m/seg.

L'acústica és la ciència que estudia el fenomen sonor i les seves causes. L'oïda humana pot percebre sons d'entre 20 i 20.000 Hz.

Les QUALITATS DEL SO, és a dir, els aspectes mesurables que es donen en qualsevol so, són les següents: altura, intensitat, timbre i duració.

       Anterior  
  DEFINICIÓ SENSACIÓ AUDITIVA
Altura Nombre de vibracions per segon (freqüència).
Es mesura en HERTZ (Hz).
SONS AGUTS:
    (major freqüència)
SONS GREUS:
    (menor freqüència)
Intensitat La intensitat d'un so és l'amplitud d'ona de la vibració, i depèn de l'energia utilitzada.
Es mesura en DECIBELIS.
SONS FORTS:
     (major amplitud)
SONS SUAUS:
     (menor amplitud)
Timbre És la qualitat del so que ens permet distingir els tipus de veu o instruments diferents Sons de diferent color o timbre, propis de cada veu o instrument.
Duració Persistència de l'ona sonora SONS LLARGS:
     (més duració)
SONS CURTS
     (menys duració)


El so analògic i el so digital