Arrel quadrada d'un nombre.

 

Anem a trobar l'arrel quadrada de 36.

 

Endavant.