Com es mesura l'àrea d'un pentàgon regular?

 

Si no sabem com es calcula l'àrea d'un pentàgon, però sabem calcular l'àrea d'un triangle, descomposem el pentàgon en triangles, calculem les àrees dels triangles, i les sumem.

L'àrea d'un triangle és 1/2 x base x altura.

Recorda que l'altura (h) és la perpendicular a la base que arriba fins al vèrtex oposat. Es a dir, que si posem la base a terra, és l'altura real del triangle, com si mesuressim la línia que fa una pedra en caure cap a baix, deixada anar des del vèrtex.

 

Però ens diuen que el pentàgon del que volem conèixer l'àrea es un pentàgon regular. Per tant podem partir-lo en triangles iguals, com indica el dibuix.

D'aquests triangles mesurem l'àrea mesurant la base i l'altura.

L'altura d'aquests triangles rep el nom d'apotema dels polígons regulars. Es la línia perpendicular a cada costat del polígon i va fins al centre del polígon.

 

Podriem fer un rectangle afegint els triangles en que hem descomposat la figura, i enganxant-los posant-ne del dret i del revés.

i després retallant la meitat d'un dels triangles i afegint-la a l'altre cap.

 

La fòrmula que es fa servir per calcular l'àrea d'un polígon regular és aquesta:

1/2 x perímetre x apotema

Podries dir, amb tot el que has vist, d'on surt aquesta fórmula?