matti De la universitat de Utah. Activitats per primària. http: //matti.usu.edu

Freudenthal. De l'institut freudenthal d'Holanda. També genial. http://www.fi.uu.nl

Iluminations. De l'NTCM http://illuminations.nctm.org/ActivitySearch.aspx

El calaix De'n Joan Jareño.

www.xtec.es/~jcardena del Juanjo