Imatges de matemàtiques: http://www.lolitabrain.com/

Història dels fractals: http://www.quistudios.ca/media/images/Fractals/fractals.html

Formació de fractals: http://motivate.maths.org/conferences/conf19/images/fractals.swf