Activitats amb Wiris

El quadrat

L'activitat de la Victòria

Tres problemes (exemple i cangur)

Divisió entera

Divisibilitat

Canvis de base (i propostes)

Equacions, inequacions...

Gràfics amb wiris
Exemple comentat
Punt de fermat
Gràfics amb resposta
Gràfics interactius:
Funció i funció inversa
Interpolació polinòmica

Un altre quadrat

Moviments del pla: Simetries, traslacions, girs...

Un dels molts punts notables d'un triangle

Visualització del concepte d'integral.


 

 

 

 

 


 

 

Quan obriu l'activitat, en algun cas s'ha de fer "Ctrl Enter" dins la finestra de text.