L'autisme és un trastorn mental que segons les dues grans classificacions internacionals de trastorns mentals, La DSM IV i l'ICD-10, l'autisme està inclós dins de la categoria de trastorns generalitzats del desenvolupament.

Segons la DSM IV els trastorns generalitzats de desenvolupament és caracteritzen per dèficits greus en les àrees d'habilitats socials recíproques, habilitats de comunicació i conductes,interesos i activitats molt restringits i estereotipats.

Així els tres símptomes fonamentals de l'autisme són:

 • Alteració qualitativa de les relacions interpersonals.
 • Alteració qualitativa de la comunicació així com l'imaginació.
 • Patró restringit i estereotipat d'activitats i interesos.

Aquests símptomes s'han de començar a manifestar abans dels 3 anys.

Els símptomes fonamentals de l'autismes molt sovint venen acompanyats d'altres símptomes secundaris o associats, el més freqüent és la deficiència mental, afecta a un 75% dels autistes, la deficiència mental no acostuma a ser massa greu. Altres símptomes associats segons la classificació de Franscesc Cuxart són:

 • Deficiència mental.
 • Hiperactivitat (infància)
 • Hipoactivitat ( adolescència i edat adulta)
 • Humor làbil
 • Baixa tolerància a la frustació
 • Crisi d'agitació (amb i sense causa aparent)
 • Impulsivitat
 • Autoagressivitat
 • Heteroagressivitat ( no tan freqüent)
 • Respostes d'alteració davant d'estímuls auditius.
 • Alteracions de la son
 • Trastorns de l'alimentació (selectivitat, pica)
 • Crisi epilèptiques (20-25 % dels casos)

 

Anteriorment s'ha classificat l'autismes dins dels trastorns generalitzats de desenvolupament, dins d'aquesta classificació tenim altres trastorns semblants a l'autismes com:

 • Síndrome de Rett- Només el pateix el sexe femení.Es manifesta després d'un període de desenvolupament normal i produeix alteracions com la desacceleració del creixement del perímetre cranial, pèrdua d'habilitats adquirides, hiperventilació, moviments de frotament de les mans.
 • Síndrome d'Asperguer- Es diagnostìca en autistes de nivell alt, que parlen, es relaiconene però amb alteracions de tipus pràgmatic. No tenen retard en el desenvolupament del llenguatge ni un dèficit congnitu general però mantenen les mateixes alteracions socials que l'autista.
 • Trastorn desintegratiu- És un autisme que apareix a partir de 2 anys. Són nens que evolucionen normalment fins els 2 anys i després comencen a fer una regressió i en un període de 6 mesos presenten autisme.

A l'alumne amb autisme o amb un trastorns generalitzat de desenvolupament se li haurà de fer una bona avalaució inicial de les diferents àrees i aspectes del desenvolupament. Caldrà incidir molt en els aspectes comunicatius i relacionals. Els objectius escolars s'hauràn de basar en l'edat mental però caldrà plantejar objectius funcionals.

Tornar a la pàgina principal