Qüestionari sobre barreres arquitectòniques


 

1- Hi ha escales a l'entrada principal de l'escola? Si No

2- La porta té un tirador baix,de manera que una persona amb cadira de rodes pugui obrir-la? Si No

3- Les voreres estan rebaixades perquè la gent amb cadira de rodes,cotxets de nens o carros de la compra puguin passar fàcilment? Si No

4- Hi ha marques tàctils en el terra rebaixat de les voreres, perquè les persones que no hi vegin bé puguin notar-ho?

Si No

5- Si l'escola té més d'una planta, hi ha ascensor? Si No

6- Si l'escola disposa d'ascensor, hi ha senyals sonores i lluminoses per avisar que l'ascensor està lliure?Si No

7- Els lavabos són suficientment baixos? Agafa una cadira i comprova que pot usar el lavabo assegut. Si No

8- Els telèfons de l'interior de l'edifici, són assequibles per tots? Fes la mateixa prova de la cadira de la pregunta anterior.

Si No

9- Les finestres, estan suficientment baixes com per poder veure l'exterior des d'una cadira? Si No

10- Els passadissos de l'escola, són suficientment amples com perquè una cadira de rodes pugui circular-hi i donar-hi la volta?

Si No

11- La situació els pupitres de les classes, permet que una cadira de rodes pugui moure's pel seu interior? Si No

Compta el número total de respostes afirmatives____________________

Múltiplica el número total de si x 100 i divideix-lo per el número de preguntes contestades.

Si ha sortit una quantitat inferior al 70%, vol dir que l'escola té masses barreres arquitectòniques.

Tornar a la pàgina principal