Exercicis per calcular i representar mitjanes aritmètiques utilitzant GeoGebra, elaborats per Sebastià Mora Masot, mestre de l'escola Enric Grau Fontseré de Flix. Utilitzar GeoGebra per al càlcul de mitjanes significa utilitzar el full de càlcul de GeoGebra amb fórmules senzilles i poder representar després les dades i resultats del problema.

Clicant els links podeu accedir als diferents exercicis, si us agraden podeu fer-los amb els vostres alumnes de Cicle Superior de primària. També trobareu en aquesta pàgina les explicacions sobre quines fórmules utilitzar i com representar gràficament les dades i el resultat.

 
Activitats amb Geogebra: Calcular mitjanes aritmètiques.
 

Mitjana de les altures d'un equip de bàsquet.

Descripció: Calcular la mitjana aritmètica de l'altura d'un equip de bàsquet. Quan l'exercici estigui resol el podem desar com un fitxer GeoGebra a la carpeta corresponent.

 

Mitjana de les altures d'una colla de girafes.

Descripció: Calcular la mitjana aritmètica de l'altura d'una colla de girafes. Quan l'exercici estigui resol el podem desar com un fitxer GeoGebra a la carpeta corresponent.

 

Mitjana de la durada d'unes pel·lícules de cinema.

Descripció: Calcular la mitjana aritmètica de la durada d'unes pel·lícules de cinema. Quan l'exercici estigui resol el podem desar com un fitxer GeoGebra a la carpeta corresponent.

 

Instruccions de treball per a l'activitat de l'equip de bàsquet:

Per calcular la mitjana de l'altura de l'equip de bàsquet utilitzant el full de càlcul del GeoGebra podem utilitzar les fórmules següents:

B14 = Suma[B2:B10]

B15 = B14/9

B12 = Mitjana[B2:B10]

Opcionalment podem dibuixar les rectes que representen les dades i la mitjana introduint les ordres següents a la línia d'entrada.

Funció [B2, 0, 400]

...//...

Funció [B12, 0, 400]