Dibuixar els elements d'una circumferència.

 

Utilitzant les explicacions que hi ha en aquesta pàgina i les eines de la finestra geogebra construeix, respecte la circumferència dibuixada, un diàmetre, un radi, una corda, una semicircumferència i un arc.

 

 

No. Nom Definició Eines
1 Segment diàmetre Segment entre els punts C i D.
2 Segment radi Segment entre els punts Centre i A.
3 Segment corda Segment entre els punts A i E.
4 Semicircumferència Semicircumferència entre els punts D i C.
5 Arc Ar de Circumferència entre els punts A i E.

 

Construeix en la següent finestra els elements de la circumferència.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Després pots modificar les propietats dels diferents elements i aconseguir una imatge similar a la que hi ha a la capçalera d'aquesta pàgina. Per modificar les propietats fes clic amb el botó de la dreta del ratolí sobre l'element.

També pots moure els punts i veure com el diàmetre, el radi i la semicircumferència mantenen les seves propietats.

A continuació pots utilitzar la imatge següent per analitzar els elements d'una circumferència. Per fer-ho pots fer-te preguntes com les que segueixen:

Quin és el punt centre de la circumferència?

Quina línia és un diàmetre de la circumferència?

Quina línia és un radi de la circumferència?

Quina línia és una corda de la circumferència?

Quina línia és una semicircumferència de la circumferència?

Quina línia és una arc de la circumferència?

 

 

   

 

Sebastià Mora Masot, Creat amb GeoGebra