Dibuixar rectes relatives entre dues circumferències.

 

Utilitzant les explicacions que hi ha en aquesta pàgina i les eines de la finestra geogebra construeix, respecte la circumferència dibuixada, una circumferència exterior, una altra d'interior, una tangent exterior, una tangent interior i per últim una circumferència secant.

 

 

No. Nom Definició Eines
1 Cercle exterior Cercle exterior amb Centre C.
2 Cercle interior Cercle interior amb Centre F.
3 Cercle tangent exterior Cercle tangent exterior en el punt B. El centre ha d'estar a sobre de la perpendicular a la recta tangent en el punt B.
4 Cercle tangent interior Cercle tangent interior en el punt D. El centre ha d'estar a sobre de la perpendicular a la tangent en el punt D.
5 Cercle secant Cercle que passa pels punts A, E, i un tercer a voluntat.

 

Construeix en la següent finestra les circumferències.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Després pots modificar les propietats dels diferents elements i aconseguir una imatge similar a la que hi ha a la capçalera d'aquesta pàgina. Per modificar les propietats fes clic amb el botó de la dreta del ratolí sobre l'element.

També pots moure els punts i veure com les circumferències tangents i secant mantenen les seves propietats.

A continuació pots utilitzar la imatge següent per analitzar les posicions relatives de les circumferències entre elles. Per fer-ho pots fer-te preguntes com les que segueixen:

Quina és la posició entre elles de les circumferències vermella i verda?

Quina és la posició entre elles de les circumferències taronja i verda?

Quina és la posició entre elles de les circumferències blava i taronja?

Quina és la posició entre elles de les circumferències blava i verda?

Quina és la posició entre elles de les circumferències vermella i marró?

   

 

Sebastià Mora Masot, Creat amb GeoGebra