Els nombres enters i les coordenades.

Esbrineu les coordenades d'un punt, cambieu de lloc els punts i repetiu l'exercici les vegades que vulgueu. Doneu unes coordenades i inserteu en el sistema nous punts.
També podeu construir un pòlígon determinat que tingui els vèrtexs en unes coordenades donades.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Sebastià Mora Masot, Creat amb GeoGebra