Resta de nombres enters

Mou l'oreneta amunt i avall (punt lliscant de color lila). Mous també el lluç amunt i avall (punt lliscant de color marró). Després esbrina la distància que hi ha entre tots dos. Per comprovar si ho has encertat fes visible la distància i l'operació.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Planteja't hipòtesis a priori, després representa-les i comprova si ho has encertat.

Sebastià Mora Masot, Creat amb GeoGebra