Els nombres enters

Fes caminar endavant i endarrera en Lluc respecte una posició inicial i esbrina la posició final.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Planteja't hipòtesis a priori, després representa-les i comprova si ho has encertat.

Sebastià Mora Masot, Creat amb GeoGebra