Els nombres enters

Mou el tiburó amunt i avall (punt lliscant de color blau). Mou també el punt groc amunt i avall, representa el destí del tiburó (punt lliscant de color granate). Expressa en forma de nombre enter el recorregut del tiburó. Per comprovar si ho has encertat fes visible la solució.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Sebastià Mora Masot, Creat amb GeoGebra