Classificació de triangles

Segons la mesura dels costats.

Observa la finestra de sota, mou els punts lliscants, cada punt lliscant modifica la llargada d'un costat, construeix diferents tipus de triangles segons la llargada dels seus costats.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)


Segons la mesura dels angles.

Observa la finestra de sota hi veuràs un triangle de cada classe, mou els punts lliscants o els punts blaus, cada punt lliscant modifica un angle del corresponent triangle, els tres triangles però mantenen constant la classificació segons els angles. Esbrina quin és cadascú.
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Segons la llargada dels costats els triangles poden ser:
• Equilàter: Té els tres costats iguals.
• Isòsceles: Té dos costats iguals.
• Escalè: Els tres costats són desiguals.

Segons els angles els triangles poden ser:
• Acutangle: Quan els seus tres angles són aguts.
• Rectangle: Quan un dels seus angles és recte.
• Obtusangle: Quan un dels seus angles és obtús.

Sebastià Mora Masot, 15-03-08, Creat amb GeoGebra