Dibuixar un rectangle.

Utilitzant les explicacions que hi ha en aquesta pàgina i les eines de la finestra geogebra construeix un rectangle de mesures qualsevols.

Els passos amb el mateix número es fan en una sola acció totes de cop.

 

No. Nom Definició Eines
1 Punt A

Dibuixem el punt A i en un altre lloc el punt B.

De manera automàtica se'ns dibuixa la recta que passa per A, B.

2 Punt B
3 Recta a
4 Recta b Recta que passa pel punt A i perpendicular a la recta a.
5 Recta c Recta que passa pel punt B i perpendicular a la recta a.
6 Punt C Punt lliure sobre la recta b, el dibuixem a qualsevol lloc però sobre la recta.
7 Recta d Recta que passa pel punt C perpendicular a la recta b.
8 Punt D Punt d'intersecció entre les rectes d i c.
9 Polígon P Polígon (quadrilàter paral.lelogram rectangle) entre els punts A, B, D, C
Segment a1 Segment[A, B] de Polígon P
Segment b1 Segment[B, D] de Polígon P
Segment d1 Segment[D, C] de Polígon P
Segment c1 Segment[C, A] de Polígon P
10 Angle α Angle entre B, A, C de Polígon P
Angle β Angle entre D, B, A de Polígon P
Angle γ Angle entre C, D, B de Polígon P
Angle δ Angle entre A, C, D de Polígon P

 

Construeix en la següent finestra el rectangle.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Després pots modificar les propietats dels diferents elements i aconseguir una imatge similar a la que hi ha a la capçalera d'aquesta pàgina. Per modificar les propietats fes clic amb el botó de la dreta del ratolí sobre l'element.

També pots moure els punts i veure si movent-los pots aconseguir altres paral.lelograms.

Sebastià Mora Masot, 27-03-08, Creat amb GeoGebra