Dibuixar un romboide.

Utilitzant les explicacions que hi ha en aquesta pàgina i les eines de la finestra geogebra construeix un romboide donades les mesures dels seus costats i d'un angle.

Els passos amb el mateix número es fan en una sola acció totes de cop.

 

No. Nom Definició Eines
1 Numèric a Aquests punts lliscants ja els trobaràs creats dintre de la finestra GeoGebra.  
2 Numèric b
3 Angle α
4 Punt A En dibuixar en el lloc desitjat el punt A el programa et demanarà la mesura del segment que serà b, el punt B i el segment[A, B] quedaran dibuixats de manera automàtica.
5 Punt B
6 Segment c
7 Punt C Es dibuixa de manera automàtica en dibuixar l'angle β.
8 Angle β Angle entre B, A, i de valor angle α.
9 Recta d Recta que passa pels punts A i C.
10 Cercle e Cercle amb centre al punt A i radi de valor a.
11 Punt D Punts d'intersecció entre el cercle e i la recta d. Solament ens interessa un dels punts, en aquesta explicació el D.
Punt E
12 Recta f Recta que passa pel punt B paral·lela a la recta d.
13 Recta g Recta que passa pel punt D paral·lela a la recta c.
14 Punt F Punt d'intersecció entre les rectes g i f.
15 Polígon P Polígon (paral.lelogram romboide) entre els punts D, A, B, F.
Segment d1 Segment[D, A] de Polígon P
Segment a1 Segment[A, B] de Polígon P
Segment b1 Segment[B, F] de Polígon P
Segment f1 Segment[F, D] de Polígon P

 

Construeix en la següent finestra el romboide.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Després pots modificar les propietats dels diferents elements i aconseguir una imatge similar a la que hi ha a la capçalera d'aquesta pàgina. Per modificar les propietats fes clic amb el botó de la dreta del ratolí sobre l'element.

També pots moure els punts lliscants i veure si modificant-los pots aconseguir altres paral.lelograms.

Sebastià Mora Masot, 27-03-08, Creat amb GeoGebra