Paral·lelograms:
Comparació del quadrat amb el rectangle i amb el rombe.

Movent els punts blaus pots variar les tres figures, les seves propietats però es mantenen, solament en el cas del rectangle podem arribar a transformar-lo en un quadrat. Intenta esbrinar quines són aquestes propietats que es mantenen presents en tots moments a cada figura.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

El quadrat té els quatre costats iguals i els quatre angles rectes. És, doncs, un polígon (quadrilàter) regular.

El rectangle també té els quatre angles rectes però solament els costats oposats són iguals dos a dos. No és un quadrilàter regular.

El rombe, igual que el quadrat, té els quatre costats iguals però solament els angles oposats són iguals dos a dos. No és un quadrilàter regular.

Sebastià Mora Masot, 08-03-2008, Creat amb GeoGebra