Suma dels angles d'un quadrilàter

Observa els angles del quadrilàter. Calcula quan sumen els quatre junts. Modifica el quadrilàter movent els punts blaus, es modificarà el valor dels angles, esbrina si es modifica el valor de la suma.
Mou el punt lliscant veuràs una animació que demostra una de les propietats dels angles d'un quadrilàter. Saps ja quina és aquesta propietat?

Clica amb el botó dret del ratolí sobre un dels angles i activa o desactiva "Mostrar etiqueta", caldrà que ho facis sobre el del quadrilàter i sobre el seu corresponent a l'animació, a continuació mou el punt lliscant marró, es mostrarà o no la fòrmula de la suma dels angles del quadrilàter. Interactuant sobre aquests sistemes es poden plantejar exercicis de càlcul sobre un angle desconegut d'un quadrilàter .

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Sebastià Mora Masot, 02-04-2008, Creat amb GeoGebra