Els quadrilàters:
Comparació d’un paral.lelogram amb un trapezi i un trapezoide.

Observa les figures que es veuen a les finestres de sota, mou els punts blaus, podràs modificar algunes de les seves propietats.

Comença modificant el trapezoide, si mous bé els seus punts pots aconseguir transformar-lo en un trapezi o en un paral.lelogram:
- Com saps que has aconseguit un trapezi?
- Com saps que has aconseguit un romboide o un rectangle?

Després modifica el trapezi, si mous bé els seus punts pots aconseguir transformar-lo en un paral.lelogram:
- Com saps que has aconseguit un romboide o un rectangle?
- Pots aconseguir un trapezoide? Perquè?

Per últim modifica el romboide, el romboide és un paral.lelogram, si mous bé els seus punts pots aconseguir transformar-lo en un trapezi o en un trapezoide? Perquè?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now) Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now) Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Els paral.lelograms, els trapezis i els trapezoides són polígons de quatre costats, són quadrilàters.

Un paral.lelogram té els costats oposats paral.lels dos a dos.

Un trapezi té solament dos costats paral.lels.

Un trapezoide no té costats paral.lels.

Sebastià Mora Masot, 12-03-2008, Creat amb GeoGebra