Dibuixar un triangle donats els tres costats.

 

Utilitzant les explicacions que hi ha en aquesta pàgina i les eines de la finestra geogebra construeix un triangle en el que els catets mesurin cada un el valor d'un punt lliscant diferent.

Els passos amb el mateix número es fan en una sola acció tots de cop.

 

No. Nom Definició Eines
1 Numèric a Són els tres punts lliscants, ja estan dibuixats dins de la finestra.  
2 Numèric b
3 Numèric c
4 Punt A Segment d entre els punts A i B. La distància entre els punts A i B té el valor del punt lliscant "numèric a".
5 Punt B
6 Segment d
7 Cercle e Cercle amb centre al punt A i radi b (valor del punt lliscant numèric b)
8 Cercle f Cercle amb centre al punt B i radi c (valor del punt lliscant numèric c)
9 Punt C Punt d'intersecció entre el cercle e i el cercle f.
Punt D Solament el primer punt ens interessa. Aquest punt no el necessitem per a res.
10 Segment g Segment entre els punts [A, C].
11 Segment h Segment entre els punts [B, C].
12 Polígon P Triangle entre els punts C, A, B
Segment b1 Segment[C, A] de Polígon P
Segment d1 Segment[A, B] de Polígon P
Segment a1 Segment[B, C] de Polígon P
13 Angle α Angle entre A, C, B de Polígon P
Angle β Angle entre B, A, C de Polígon P
Angle γ Angle entre C, B, A de Polígon P

 

Construeix en la següent finestra el triangle donats la llargada dels costats.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Després pots modificar les propietats dels diferents elements i aconseguir una imatge similar a la que hi ha a la capçalera d'aquesta pàgina. Per modificar les propietats fes clic amb el botó de la dreta del ratolí sobre l'element.

També pots moure els punts lliscants i els punts blaus i construir triangles de diferent tipologia: equilàter, isòsceles, rectangle, obtusangle. Si has mantingut les mesures inicials has construït un triangle escalè i acutangle.

Sebastià Mora Masot, 24-02-08, Creat amb GeoGebra