Dibuixar un triangle rectangle.

Utilitzant les explicacions que hi ha en aquesta pàgina i les eines de la finestra geogebra construeix un triangle rectangle en el que els catets mesurin 10 i 6.

Els passos amb el mateix número es fan en una sola acció totes de cop.

 

No. Nom Definició Eines
1 Punt A  
2 Punt B Punt en Circumferència[A, 10], es fa sol.
3 Segment a Segment[A, B]
4 Recta b Recta que passa per A perpendicular al segment a.
5 Cercle c Cercle amb centre en el punt A i radi de valor 6.
6 Punt C Punt d'intersecció entre el cercle c i la recta b.
6 Punt D Aquest punt no ens interessa per a res.
7 Polígon P Polígon, triangle entre els punts C, A, B.
7 Segment b1 Segment[C, A] de Polígon P
7 Segment c1 Segment[A, B] de Polígon P
7 Segment a1 Segment[B, C] de Polígon P
8 Angle α Angle entre A, C, B de Polígon P
8 Angle β Angle entre B, A, C de Polígon P
8 Angle γ Angle entre C, B, A de Polígon P

 

Construeix en la següent finestra el triangle rectangle.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Després pots modificar les propietats dels diferents elements i aconseguir una imatge similar a la que hi ha a la capçalera d'aquesta pàgina. Per modificar les propietats fes clic amb el botó de la dreta del ratolí sobre l'element.

Sebastià Mora Masot, 24-02-08, Creat amb GeoGebra