Base i altura d'un triangle

La base d'un triangle és qualsevol dels seus costats. En la construcció de sota hem marcat en vermell un dels seus costats, és la base del nostre triangle.

L'altura d'un triangle és el segment perpendicular a la base o a una prolongació de la base, dibuixat des del vèrtex oposat.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Mou qualsevol dels vèrtex (punts blaus), podràs canviar la grandària, la posició i l'orientació del triangle. Comprova que l'altura, traçada des del vèrtex oposat, manté la perpendicularitat amb la base o la prolongació d'aquesta

Sebastià Mora masot, Creat amb GeoGebra