La divisió de fraccions (II)

Podem repartir moltes coses, en aquest cas el divident de la nostra divisió, serà la fracció d'un passeig. Hi haurem de plantar arbres, és necessari considerar que el primer ja està plantat, la relació de repartiment, el divisor també serà una fracció. Entendrem millor el concepte si la quantitat final és un nombre natural, de tota manera quan no ho sigui aquesta situació també quedarà ben visible en el gràfic GeoGebra.

Un problema podria ser el que segueix, ens servirà per explicar en una pissarra digital la resolució d'un problema de divisió de fraccions. L'aplicació GeoGebra ens permet canviar les quantitats i veure el comportament de la situació en funció de les dades inicials.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Enlloc d'arbres podem repartir:

  • Altres plantes en un hort.
  • Places de parquing.

Sebastià Mora masot, Creat amb GeoGebra