Fraccions equivalents

La Maria ha plantat tres setenes parts del seu jardí amb margarides, el seu amic Llorens ha plantat nou vint-i-unenes parts amb roses. Qui de tots dos va plantar una zona més gran?
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Procediment de treball amb l'ajuda de l'aplicació GeoGebra:

  • Movent els punts lliscants representem les dues fraccions en els gràfics.
  • Movem el punt blau i posem el gràfic blau a sobre del vermell. La coincidència de les zones acolorides ens donarà el resultat del problema.
  • Podem variar la fracció original i resoldre múltiples exercicis d'equivalència de fraccions.

Sebastià Mora Masot, Creat amb GeoGebra