Fraccions equivalents

En una festa d'aniversari la Rosa es va menjar dos setens de pastís i l'Ignasi se'n va menjar quatre catorzens. Qui dels dos va menjar més pastís?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Procediment de treball amb l'ajuda de l'aplicació GeoGebra:

  • Movent els punts lliscants representem les dues fraccions en els gràfics.
  • Movent el punt blau i posem el gràfic blau a sobre del vermell. La coincidència de les zones acolorides ens donarà el resultat del problema.
  • Podem variar la fracció original i resoldre múltiples exercicis d'equivalència de fraccions.
  • Podem veure o no la relació (igual, més gran o més petita) entre les fraccions. Amb aquesta opció podem treballar les relacions numèriques entre els nombres que formen les fraccions.

Sebastià Mora Masot, Creat amb GeoGebra