Resta de Fraccions amb diferent denominador

La Maria ha de plantar set vuitenes parts del seu jardí amb margarides, ja ha plantat cinc dotzenes parts. Quina fracció li resta per plantar?
Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Procediment de treball amb l'ajuda de l'aplicació GeoGebra:

  • Movent els punts lliscants representem les dos fraccions en els gràfics groc i verd.
  • Esbrinem el mínim comú múltiple dels dos denominadors, podem utilitzar la màquina que trobareu a continuació per comprovar si ho hem fet bé.
  • Movent els punts lliscants representem dues fraccions equivalents a les anteriors en els gràfics blau i vermell.
  • Movem el punt blau i posem els gràfics equivalents a sobre dels primers. Si les zones acolorides coincideixen sabrem que hem fet bé les equivalències. Una vegada feta la comprovació retornem els gràfics a la posició original.
  • Després movem el punt groc i posem el gràfic vermell a sobre del blau. La zona que resta acolorida en blau, o en vermell si el resultat és negatiu, és el resultat del problema.
  • Podem variar les fraccions i resoldre múltiples restes de fraccions.

Sebastià Mora Masot, Creat amb GeoGebra