Divisors de dos nombres

Marqueu mitjançant els punts lliscants els nombres dels quals desitjeu saber-ne els divisors. Identifiqueu sobre la recta el valor de cada nombre segons la situació del punt que el representa.
A continuació podeu buscar els divisors comuns i el màxim comú divisor.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Sebastià Mora Masot, Creat amb GeoGebra