Múltiples de dos nombres

Marqueu mitjançant els punts lliscants els nombres dels quals desitjeu saber-ne els múltiples i la quantitat que en voleu de cada nombre.
A continuació podeu buscar els múltiples comuns i el mínim comú múltiple.
La visibilitat, o no, dels conjunts numèrics permet diferents maneres de resoldre les situacions.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Sebastià Mora Masot, Creat amb GeoGebra