Construcció de la Bisectriu d'un angle

 

Seguint les instruccions que es troben a continuació dibuixa la bisectriu d'un angle a la finestra Geogebra que trobaràs oberta més avall.

 

No. Nom Definició
1 Punt A

 

Aquests tres punts i aquests dos segments ja els trobaràs dibuixats dins de la finestra Geogebra.

2 Punt B
3 Segment a
4 Punt C
5 Segment b
6 Cercle c Dibuixa un cercle amb centre al punt A i Radi 5.
7 Punt D Marca el punt d'intersecció entre el cercle c i el segment b.
8 Punt E Marca el punt d'intersecció entre el cercle c i el segment a.
9 Cercle d Dibuixa un cercle amb centre al punt D i radi 12.
10 Cercle e Dibuixa un cercle amb centre al punt E i radi 12.
11 Punt F i G Marca els punts d'intersecció entre els cercles d i e (potser solament es veurà un dels dos punts).
12 Segment f Dibuixa el segment[A, F]
 

En aquesta finestra construeix la Bisectriu d'un angle

Segueix les instruccions que es troben més amunt per dibuixar la bisectriu d'un angle.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Sebastià Mora Masot, 10-02-2008, Creat amb GeoGebra