Mediatriu d'un segment.

Seguint les instruccions que es troben a continuació dibuixa la mediatriu d'un segment a la finestra Geogebra que trobaràs oberta més avall.

No. Nom Definició
1 Punt A

Aquests dos punts i el segment AB ja els trobaràs dibuixats dins de la finestra Geogebra.

2 Punt B
3 Segment a
4 Cercle c Cercle amb Centre al punt B i Radi 6.
5 Cercle d Cercle amb Centre al punt A i Radi 6.
6 Punts C i D Punts d'intersecció del cercle c i el cercle d.
7 Recta b Recta que passa per C, D. És perpendicular al segment AB i la mediatriu del mateix perquè passa a igual distància dels punts A i B.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Sebastià Mora Masot, 15-03-2008, Creat amb GeoGebra