Classes de rectes.

Fixeu-vos en les rectes que hi ha dibuixades a la finestra de sota. Tenint en compte la classificació de les rectes en secants, paral·leles i perpendiculars, digues:
- Com són les rectes r i s entre ells?
- Com són les rectes a i s entre ells?
- Com són les rectes c i b entre ells?
- Com són les rectes c i a entre ells?
- Com són les rectes d i e entre ells?
- Com són les rectes d i r entre ells?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Amb les eines de que disposes pots dibuixar-ne de noves i plantejar-te situacions com "dibuixa una recta paral·lela a s".

Sebastià Mora Masot, 29-01-2008, Creat amb GeoGebra