Classes de rectes.

Fixeu-vos en les rectes que hi ha dibuixades a la finestra de sota. Tenint en compte la classificació de les rectes en secants, paral·leles i perpendiculars, digues si són veritat o mentida les següents afirmacions:
- Totes les rectes perpendiculars són secants.
- Totes les rectes secants són perpendiculars.
- Totes les rectes pependiculars a la recta t són paral·leles entre si.
- Com que r és perpendicular a t, totes les paral·leles a r també són perpendiculars a t.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Amb les eines de que disposes pots dibuixar-ne de noves i plantejar-te situacions com "dibuixa una recta paral·lela a c ".

Sebastià Mora Masot, 29-01-2008, Creat amb GeoGebra