Figures Traslladades

Amb l'eina polígon construeix una lletra "F" traslladada segons la indicació del vector.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Mou el punt lliscant, veuràs la solució i podràs esbrinar si has fet una feina correcta.

 

Amb l'eina polígon construeix una altra casa traslladada segons la indicació del vector.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Mou el punt lliscant, veuràs la solució i podràs esbrinar si has fet una feina correcta.

 

Amb l'eina polígon construeix una figura traslladada segons la indicació del vector.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Mou el punt lliscant, veuràs la solució i podràs esbrinar si has fet una feina correcta.

Sebastià Mora Masot, 16-02-2008, Creat amb GeoGebra