Quaderns virtuals elaborats per Sebastià Mora Masot, mestre del CEIP Enric Grau Fontseré de Flix. Els QV en llengua anglesa els ha fet Montse Solé Ferré.

Clicant els links podeu accedir als quaderns, si us agraden podeu fer-los fer als vostres alumnes de Cicle Superior de primària.

Si voleu trametre'ls als vostres alumnes com una activitat d'un curs Moodle heu d'escriure l'adreça que hi ha a l'apartat Ubicació a la finestra enllaç dels paràmetres del Quadern Virtual. Si voleu veure exemples cliqueu aquí i entreu com a visitant.

   
Llengua Catalana:

COMPRENSIÓ LECTORA EN LLENGUA CATALANA 01

Vegeu el quadern virtual: Comprensió lectora en llengua catalana 01

Descripció: Exercicis de comprensió lectora en llengua catalana. Hi trobareu cinc lectures no massa llargues amb diferents preguntes per a cada lectura. Les lectures són: Un conte breu, tres frases desordenades, l’explicació d’una seqüència, un diàleg curt i un poema.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/lectures01/

   

COMPRENSIÓ LECTORA EN LLENGUA CATALANA 02

Vegeu el quadern virtual: Comprensió lectora en llengua catalana 02

Descripció: Exercicis de comprensió lectora en llengua catalana a partir dels horaris de tren AVE a la línia de LLeida a Madrid i, recorreguts turístics per Madrid a partir de les línies d'autobusos turístics i les línies de Metro. També es treballen els diferents formats de les hores del rellotge.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/lectures02/

   

COMPRENSIÓ LECTORA EN LLENGUA CATALANA 03

Vegeu el quadern virtual: Comprensió lectora en llengua catalana 03

Descripció: Exercicis de comprensió lectora en llengua catalana. Hi trobareu vàries lectures no massa llargues amb diferents preguntes per a cada lectura.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/lectures03/

   

S SORDA / S SONORA :  Fonètica i ortografia.

Vegeu el quadern virtual: s sorda / s sonora: fonètica i ortografia.

Descripció: Informació i exercicis per distingir el so de la "s" sorda i de la "s" sonora i per treballar les grafies d'aquests dos sons.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/ortografia_esse/

   
Llengua Castellana:

COMPRENSIÓ LECTORA EN LLENGUA CASTELLANA 01

Vegeu el quadern virtual: Comprensió lectora en llengua castellana 01

Descripció: Exercicis de comprensió lectora en llengua castellana. Hi trobareu tres lectures no massa llargues amb diferents preguntes per a cada lectura. Les lectures són: Un conte breu, tres frases desordenades i una faula.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/lecturas01/

   
Matemàtiques:

SISTEMA DE NUMERACIÓ DECIMAL.

Vegeu el quadern virtual: Sistema de numeració decimal

Descripció: Informació i exercicis sobre el sistema de numeració decimal. Es treballa el valor posicinal de les xifres, la descomposició de nombres de 10 xifres i la lectura i escriptura de nombres.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/numeracio/

   

PROBLEMES DE LONGITUD. Sistema mètric decimal.

Vegeu el quadern virtual: Problemes de longituds, Sistema Mètric Decimal

Descripció: Problemes llargs, amb vàries preguntes per a cada un, que treballen les diferents unitats de longitud del Sistema Mètric Decimal.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/problemes_smd/

   

PROBLEMES PER A CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA.

Vegeu el quadern virtual: Problemes per cicle superior 01

Descripció: Recull de problemes sobre cicle superior de primària, cada problema planteja vàries preguntes, quan les operacions són amb números elevats es disposa d'una calculadora.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/problemes_1cs_01/

   
Coneixement del medi natural:

L'APARELL RESPIRATORI

Vegeu el quadern virtual: L'aparell respiratori
Vegeu el QV en llengua anglesa: Respiratory System

Descripció: Conté informació i exercicis sobre el funcionament, les parts i el mecanisme de l’aparell respiratori.

Les imatges d'aquest quadern virtual estan agafades dels llibres: "El cos humà" i "Atles bàsic d'anatomia" de l'editorial Parramon.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/sistema_respiratori/
Ubicació del QV en llengua anglesa :
http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/msole124/respiratory_system/

 

 

L'APARELL CIRCULATORI

Vegeu el quadern virtual: L'aparell circulatori.

Descripció: Conté informació i exercicis sobre el funcionament i les parts de l’aparell circulatori, també sobre les parts i el funcionament del cor.

Les imatges d'aquest quadern virtual estan agafades dels llibres: "El cos humà" i "Atles bàsic d'anatomia" de l'editorial Parramon.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/sistema_circulatori/

   

LA VISIÓ: L'ULL

Vegeu el quadern virtual: La visió.
Vegeu el QV en llengua anglesa: Vision

Descripció: Conté informació i exercicis sobre el funcionament i les parts dels òrgans de la visió.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/visio/
Ubicació del QV en llengua anglesa : http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/msole124/vision/

   

L'AUDICIÓ: L'OÏDA

Vegeu el quadern virtual: L'audició.
Vegeu el QV en llengua anglesa: Ear

Descripció: Conté informació i exercicis sobre el funcionament i les parts dels òrgans de l'audició.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/oida/
Ubicació del QV en llengua anglesa : http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/msole124/ear/

   

MÀQUINES PER TRANSPORTAR CÀRREGUES

Vegeu el quadern virtual: Màquines per transportar càrregues.

Descripció: Es treballen les màquines simples: palanca, pla inclinat, politja i torn. Conté vídeos amb experiències sobre el comportament de les màquines fets per alumnes. No es treballen les formules de càlcul. Els vídeos estan allotjats a video.xtec.cat.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/maquines/

   

MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DEL MOVIMENT DE ROTACIÓ

Vegeu el quadern virtual: Mecanismes de transmissió del moviment de rotació.

Descripció: Construcció i estudi de les màquines com a instruments per a aprofitar millor l’energia. Exemples pràctics de transformacions del moviment de rotació d’un motor.
Cliqueu aquí per obtenir més informació sobre aquesta unitat de programació de ciències experimentals. Conté vídeos allotjats a YouTube.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/mecanismes/

   
Coneixement del medi social:

MÉS D'UNA VOLTA AL MÓN EN UN RATET

Vegeu el quadern virtual: Més d'una volta al món en un ratet.

Descripció: Mitjançant un viatge virtual assenyalat en un planisferi es treballen les línies imaginàries, els continents, els oceans del planeta Terra.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/viatgemon/

   
Altres:

CONTROL DELS ENIGMES

Vegeu el quadern virtual: Control dels enigmes.

Descripció: Els enigmes són exercicis que treballen l’atenció, l’orientació, la comprensió lectora, la percepció, l’observació, el pensament,, l’estructura espacial... Cada vegada que es resol positivament un enigma s’obté una paraula clau que a la vegada comporta una dificultat ortogràfica important a l’hora d’escriure-la. En el quadern virtual s’haurà d’escriure la paraula clau de cada enigma, això possibilitarà, mitjançant educampus, un control dels enigmes que va resolent l’alumne.

Ubicació: http://clic.edu365.cat/qv_viewer/quaderns/smora/enigmes/