Sense permís!
La senyora anava caminant.

Tots sabeu que per conduir es necessita el corresponent permís. Aquell dia, aquella senyora, se l'havia deixat a casa. A més es va saltar una senyal de direcció prohibida i va recórrer tres illes de cases en direcció contrària. Tot això ho va observar un guàrdia de tràfic, aquest, però, no li ho va impedir, ni va dir-li res.

Com t'ho expliques?