Embolic familiar
És el fill d'en Pau.

Pau estava mirant una fotografia quan un conegut seu li va preguntar.
- De qui és aquesta fotografia?
- Ni germans ni germanes tinc, - va contestar-li Pau - però el pare d'aquest home és el fill del meu pare.

De qui era la fotografia que estava mirant Pau?