Els anys de Ruth.
Va viure 49 anys (l'any 0 -zero- no va existir).

Ruth, gran ballarina, dona cristiana i seguidora de Crist, nascuda a Natzaret, va néixer l'any 10 a.C. i va morir l'any 40 d.C.

Quants anys va viure?