Escola-Treball
Institut ESTEVE TERRADAS I ILLA
IES-SEP Esteve Terradas i Illa

tels: 93 377 1100 - 93 377 5602
Institut Esteve Terradas
Coordinador FCT
 
Enllaços BID
qBID (mòdul tutoria)
qBID (mòdul alumnat)
eBID 
 
Cercadors empreses
Practicae
Cercadors empreses a Catalunya
Directori empreses catalanes
Directori empreses "Cámaras de Comercio españolas"
Practicae
sBID (proves)
 


Informació general
Què és FCT?
Formació en Centres de Treball
Regulació FCT
Decret ...193/2002Modificació art. 5 decret ... 416/2007 (desenvolupament)
Normativa FCT
Informació i normativa FCT curs actual Normativa inici de curs
Qui sóm?
Tutors/es de pràctiques

Estudis inserció
Informació de la inserció acadèmica i laboral del nostre ex-alumnat

El racó de l'alumnat
Guies i documents
Orientacions i documents
Borsa de treball (Institut)
Trobar feina (per alumnat i ex-alumnat)

Trobar feina a Cornellà (Ajuntament)
(residents a Cornellà)

Trobar feina a Barcelona (Porta 22)

Orientació professional (Educaweb)
El racó de la tutoria
Guies
Tutorials i guies
Documentació
Documents relacionats amb l'FCT
Procediments
Procediments generals d'FCT

Nou procés homologació i qBID 4
Informació, procediment, proves...

D'interès per a les empreses
Informació d'alumnat en pràctiques
Dades d'interès per les empreses

Plans d'activitats i perfils professionals
Referència de tasques que es poden desenvolupar als centres de treball. (Itinerari de l'enllaç: Relacions escola - empresa / La Formació en centres de treball / Plans d’activitat)

Assegurança escolar
Centres d'assitència Assegurança Escolar
Assegurança majors 28 anys
Centres d'assitència Assegurança (Pòlisa privada Mapfre)
Pòlisses assegurances
Assegurances generals de la Generalitat de Catalunya. Les pòlisses són la d'Accidents Personals i la de Responsabilitat Patrimonial Civil (en els annexos h ha una relació de beneficiaris).
Entitats
Entitats amb conveni de col·laboració d'FCT amb el departament d'Educació
Altres informacions
Reconeixement extern
Premis, mencions, ....
Convenis de col·laboració
Notícies dels convenis amb empreses

Participació de l'Institut a ...

Qualitat i Millora continua

FCTQualitat i Excel·lència a FCT

Projecte homologació empreses FCT

Programació FCT cicles LOE