Concurs

Projecte científic

TEMA: EL SISTEMA SOLAR

RESUM DE LA TEMÀTICA DEL PROJECTE: Amb la creació d'aquesta pàgina Web, volem fer un repàs sobre els diferents astres del Sistema Solar en general.

NOM DE LA PERSONA QUE EL COORDINA: Santiago Ruíz (tutor dels alumnes)

CENTRE:

I.E.S. Mare de Déu de Montserrat Avda. Mare de Déu de Montserrat, 78 08024 BARCELONA Telf. 456.00.03

GRUP:

Els FeRiPaSer's

ACUÑA TECITOR, Pablo
AMBEL SANTOYO, Sergi
PIÑANA SANCHEZ-COLORADO, Ferran
RABASSÓ RODRIGUEZ, Richard

DATA D'INICI: 27 d'octubre de 1.996
DATA DE FINALITZACIÓ: 30 d'octubre de 1.996

Per la falta de temps i medis a l'escola, aquesta pàgina no ha sigut
correctament revisada. Per no tenir accés d'Internet a l'escola, no hem
pogut possar "links" sobre pàgines externes.

Esperem que l'esforç d'haver fet aquesta pàgina, es vegi correspós
amb una actualitzaciò dels medis informàtics de l'escola.

Sistema Solar

Obtenir les animacions dels planetes rotant sobre els seus eixos.

Els Feripaser's


Anar a la pàgina de presentació.

Bústia de sugeriments:
Missatge , gràcies.