Curiositats dels minerals

Sota aquest títol intentaré fer un recull d'alguns fets, que segons el meu criteri, fan del món dels minerals quelcom més que una disciplina científica: són els fets curiosos dels minerals.

  Hi ha uns moments de la història que reben el seu nom del món dels minerals, recordeu que hi ha dins de la prehistòria el que es coneix amb el nom de l'Edat de Pedra, i també etapes posteriors que es coneixen amb el nom de l'Edat del Ferro i l'Edat del Bronze.

Des de l'aparició sobre la Terra, l'home va començar a interessar-se per les substàncies naturals que l'envoltaven (entre elles els minerals i les roques) i sobre com utilitzar-les. La seva atenció es va dirigir en primer lloc cap a minerals i roques que podia fer-les servir com a eines, tallant-les de forma molt rudimentària.

Més tard, quan va descobrir els metalls (bé va descobrir com obtenir-los dels minerals, possiblement els primers que va utilitzar van ser els que fonien a temperatures més baixes: or, coure, estany, ferro, plom, ...) va experimentar amb tota mena de roques i minerals que els contenien.

Els decobriments arqueològics han demostrat que els babilonis, els celtes i els grecs (entre altres pobles) ja practicaven l'extracció sistemàtica de minerals; es pot parlar per tant que ja existia una mineria estructurada.

De fet, la mina de cinabri de Almadén (una de les més importants del món) i que avui dia encara funciona ja era explotada pels romans.

Si teniu qualsevol mena d'història, anècdota, ... i voleu que s'inclogui en aquesta pàgina, la podeu remetre; gustosament la inclouré.

Pàgina principal Història de la mineralogia Algunes definicions Una mica de teoria Els principis Els grups dels minerals
Llista dels minerals Fitxes de minerals Àlbum de fotos Glossari de termes Webs d'interès Aplicacions didàctiques