Llistat alfabètic de les espècies minerales conegudes

Les espècies  minerals conegudes es xifren en milers, l'any 1.990 el número d'espècies conegudes era de 3.304 i aquest nombre ha augmentat continuament amb nous descobriments.

Fins no fa gaire temps no hi havia cap mena d'acord internacional pel que fa a la denominació, formulació i classificació dels minerals. Avui dia l'I.M.A. intenta posa ordre en tot aquest món, així existeix una comissió, la C.N.M.M.N.,  que s'encarrega d'unificar la nomenclatrura, la formulació i la classificació dels minerals.

Més que exposar ara un llistat interminable dels noms de tots aquest metalls, he optat per oferir-vos uns links que us aportin, si així ho desitgeu,  aquest mena d'informació.

Simples: ofereixen un llistat simple del minerals coneguts

Llistat en llengua castellana, el trobareu en el Web "Minerales de España" 

http://milksci.unizar.es/otros/miner/listalfab.html

LListats en llengua anglesa, en qualsevol d'aquests Webs:

http://un2sg4.unige.ch/athena/mineral/minppmi.html

http://mineral.galleries.com/minerals/by-name.htm

http://www.geology.wisc.edu/~jill/glossary2.html

http://web.wt.net/~daba/Mineral/Alphabetical_Listing.html

http://www.minerals.sk.ca/list_az.html

http://www.themineralgallery.com/pageAtoZ.htm

Llistat que a més d'una simple relació de noms, proporcionen altre mena d'informació, de vegades molt complerata respecte de cada mineral, bé directament (com és el cas del Web en castellà i alguns en anglès) o bé establint un link que ens porta a la fitxa del mineral.

Especialment recomanable el Web de la Universitat de Valladolid:

http://gaudi.eis.es/minerales/principal.asp

Són també interessants els següents Webs en llengua anglesa:

http://www.zampano.com/minmax/minreport.php3?lang=US

http://www.ssc.on.ca/mandm/danasys.html

http://www.ssc.on.ca/mandm/strunz.html

http://www.minerals.net/mineral/index.htm

Pàgina principal Història de la mineralogia Algunes definicions Una mica de teoria Els principis Els grups dels minerals
Fitxes de minerals Àlbum de fotos Glossari de termes Webs d'interès Aplicacions didàctiques Curiositats de minerals