Important!

http://sofanaranja.com/2006/04/10/un-nuevo-tag-xhtml-cwt/

Accés al curs telemàtic D27 - XHTML i CSS. Introduccio als estandards i accessibilitat web

http://phobos.xtec.cat/formaciotic/d27/

Xavier ens comenta que "el mòdul 2 s'ha de llegir amb el Firebug activat per aquesta pàgina:

http://www.csszengarden.com/

Aquesta pàgina és una referència per als dissenyadors que treballen amb XHTML i CSS. Inspeccioneu el codi i el css amb el Firebug a mesura que aneu llegint els conceptes del mòdul 2, tal com són les etiquetes "div" i "span", els atributs "id" i "class", els tipus de selectors als CSS. Recordeu que Firebug és una bona eina per inspeccionar el codi de forma eficient".

I l'espai per treballar el curs és:

http://www.xtec.es/~a7cv0142/

Des d'aquí ens endinsem a l'índex creat des de la Xtec i on s'hi han afegir més indcacions:

http://www.xtec.es/~a7cv0142/index.html

Detalls:

http://www.w3.org/TR/xhtml1/#C_7

Use both the lang and xml:lang attributes when specifying the language of an element.

Ens indica que és obligatori l'ús dels dos atributs de la llengüa del document. El primer fa referència directa al XHTML com a XML i el segon al llenguatge HTML. És una qüestió anomenada "compatibilitat retroactiva" perquè la llengua, finalment, sigui detectada tant als navegadors antics com als més actuals i futurs sonrisa
Més informació:

Fundación Sidar - Acceso Universal Seminario SIDAR http://www.sidar.org/recur/desdi/wai/index.php

Toni Perulles i Rull, Curs realitzat el 2007-2008.