Les proves fetes amb beta de l'OO indiquen que és genial.

Ara bé, l'actual OO, tot i NO disposar d'un programa similar a l'Access, pot treballar amb bases de dades externes, fer formularis, consultes, etc; éss a dir, l'actual OO SÍ que té un FrontEnd o navegador de base de dades.