Èxit escolar demostrat a Finlàndia

Podeu consultar el web:

http://www.xtec.es/~ccols/finlandia/entrada.htm

En aquest país l'educació s'hi presenta sota aquestes concrecions:

Vet aquí el web: http://www.lacomunitat.net/blog.php?id=4806#comments

En aquest, Carme Barba ens presenta "una bona síntesi del que pot ser l'èxit a Finlàndia". A contiuació esmentem els 10 punts següents que s'hi troben:

a.. la importància que és dona a l'expressió artística,
b.. el contacte més constant i directe amb la natura i el medi social.
c.. a les bones i constant relaciona pares-mestres,
d.. a la valoració del treball dels nens des de molt petits "Les obres d'art surten de l'escola per ser exposades en un espai públic. A l'estació Ruoholahti del metro de Hèlsinki vam trobar obres d'art fetes pels infants d'aquest centre
e.. a la recollida sistemàtica dels treballs dels alumnes en àlbums que s'exposen al centre.
f.. A un altre concepte de l'espai (espais oberts, importància de la llum, la tranquil·litat , el confort, espais polivalents, organització flexible)
g.. A l' autonomia dels nens
h.. A aprendre fent coses reals i importants (cuines per fer menjar de debò
i.. A donar molta importància a les TIC des de ben petits
j.. A una organització flexible tant de l'escola vers la societat com de la societat vers l' escola per exemple: algunes escoles s' adapten a les necessitats dels pares (horaris de 24 ) però també la societat s'adapta a les necessitats dels nens ( els pares tenen tres dies de permís laboral si tenen el nen malalt)

En definitiva, podem afirmar que es defensen seriosament els drets dels nens.

A casa nostra, per exemple, i només fa pocs dies, a TV2, realitzaren un programa seriós de debat sobre el fracàs escolar on els convidats foren un filòsof, un periodista, polítics i representants d'associacions de pares.

Però, ¿on eren els representants d'alumnes i els mestres que hem estudiat més la ciència i l'art de la pedagogia i la didàctica general i l'especialitzada, les dues reines per poder saber ensenyar? Davant d'aquestes mancances, les conclusions del programa s'adreçaren vers els tòpics habituals, els de sempre.

Però reflexionem sobre els debats d'educació; és veritat que aquí la tendència és que parlin els teòrics bo i podent suposar que encara es parteix de la base que en un debat sobre educació s'ha de portar gent que pot donar més audiència com poden ser els pares pel fet que són la part afectada i els cal saber si s'hi parlarà de les vacances escolars, el filòsof ja que és un entès (no tothom filosofa, com ja diu la saviesa popular que "primum vivere,deinde philosophare"), el polític al ser un veritable interventor, gestor. En definitiva, s'opina que en els debats sobre educació es parla més sobre com es gestionen els centres educatius i de les pors que té la societat tot evitant models educatius que menin vers el fracàs escolar davant tenir i poder gaudir, a la fi, d'una excel•lència educativa.

I tornem-hi, el problema és que tothom s'oblida dels mestres pel fet que des dels espais mediàtics es considera, tal vegada, que parlar, ben concretament, d'allò que els nens realitzen a l'escola, proporciona poca audiència, i això és un error greu puix que demostra que en el fons es dóna poca importància al feinejar diari de la mateixa institució social i s'ignora que aquí és on hi rau que tinguem una bona o dolenta educació.

Aquella dita tant popular que la pràctica fa el mestre és avui, més que mai, ben necessària puix que es parteix de la pràctica cap a la teoria i d'questa vers la pràctica i així succesivament; la qual cosa, com a docents, ens possiblita moure'ns en un cercle continu de mestratge actiu, dinàmic; o siga, menar els estudiants amb bones pràctiques educatives: aprendre tot fent, construint.

Com a mestre que proporciono èxit escolar, podeu consultar:

http://es.geocities.com/rullcabre/

http://www.xtec.es/~tperulle/

En aquest darrer, cliqueu on s'hi llegeix campus.

Toni Perulles i Rull.

Mestre. Professor-tutor de Didàctica, Programes d'Animació Sòciocultural, Innovació del curriculum a la UNED-Tortosa.

Tortosa, 28-01-2005.