INNOVACIÓ

«Tot canvia, tot flueix i res no és permanent» (Panta rei)
HERÀCLIT (VI - V aC)

«Be distinct or be extinct» (Sigues distint o extint)
TOM PETERS (1942)

«La imaginació és més important que els coneixements.
És el factor més rellevant en la investigació científica»
ALBERT EINSTEIN (1879–1955)

«El talent de moltes persones sembla menor del que és perquè sempre
s’han proposat tasques massa grans»
FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE (1844-1900)

«Genius is one percent inspiration and 99 percent perspiration»
(El geni –la capacitat d’innovar– és inspiració en un u per cent i perspiració –esforç físic,
suor– en un 99 per cent)
THOMAS ALVA EDISON (1847-1931)