Llei Orgànica d’Educació

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació

Calendari d’aplicació

POZO ORTIZ, Alberto del. La reforma educativa de la LOE i el professorat (I part: Novetats de la LOE pel que fa al professorat). Barcelona: 2006

POZO ORTIZ, Alberto del. La reforma educativa de la LOE i el professorat (II part: Bases del règim estatutari de la funció pública docent). Barcelona: 2006

POZO ORTIZ, Alberto del. La reforma educativa de la LOE i el professorat (III part: Conclusions). Barcelona: 2006

BADIA I PUJOL, Joan. La LOE i la formació inicial del professorat. Barcelona: 2006

Recopilación por Toni Perulles Rull el día 9-12-2006.