Una referència significativa:

Molt més important que aprendre tecnologia és aprendre'n amb la mateixa mitjançant saber utilitzar la informació i de treballar-la en el nou entorn.

Aquest treball neix amb la voluntat de fer un punt de trobada on indicar els punts cabdals en els àmbits organitzatius i curriculars:

 

• difondre documents i informes
• oferir recursos i materials

 

Respecte dels aspectes a millorar, ens proposem:

 

• donar informació sobre la formació en TIC
• compartir i mostrar experiències

 

A continuació enumerem aquests propostes d’actuacions que cal millorar:

 

- La competència bàsica TIC

- L’estimulació per educar

- Els materials TIC per a l’Educació Especial

- La participacio col·laborativa en el SATI dels EAP

- L’orientació acadèmica a edu365.com

o Informacions sobre el sistema educatiu i el sistema laboral
o Activitats per a l'autoconeixement de l'alumnat.
o Ofereix consulta personalitzada

- La integració de les TIC en el curriculum de primària

- La integració de les TIC en els centres de l’Educació Especial

- La integració de les TIC en el curriculum de secundària

- Els materials TIC per a l’ESO

- Els materials TIC en els Programes de Garantia Social

Quant a les modificacions que proposarem introduir al projecte Educatiu d’aquest servei envers les TIC, esmercem que els plans d’actuació dels l’EAP als centres encara no les contemplen; per la qual cosa ens hem inscrit en aquesta magna activitat formativa.

El document és als webs:

http://www.xtec.net/~tperulle/act0696/notesUned/tperulle_m1.htm

http://es.geocities.com/rullcabre/notesUned/tperulle_m1.htm