En este curso 2007-2008, otra idea más para un proyecto de Animación Sociocultural:

"Vive la lectura fácil"

Pueden servir estos espacios virtuales:

Ya aquí también disponemos de un ejemplo de justificación del mismo trabajo:

"Aquest és un dret reconegut per la “LIONDAU,  llei d'igualtat d'oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat” llei aprovada  a les corts el 2 de desembre del 2003, les  “Directrius Europees per a Facilitar la Lectura” de la UE (1998) i altres normatives internacionals.

L’analfabetisme és un problema global, i restringeix l’accés a la informació. L’accés igualitari a la informació és essencial per a tothom, per a possibilitar de fer tries independents i de prendre decisions informades en totes les àrees de la seva vida diària.” Manifest per a la Biblioteca Pública de la UNESCO 1994"

http://www.xtec.es/dnee/sati_eaps/0708/sessio2/lectura_facil_h.htm [ Consultado el web el 16-02-2008].

El Equipo de Acogida de la Facultad de Educación, 16-02-2008.

Hasta ahora.